állam foglyul ejtése

Azt a helyzetet nevezzük az állam foglyul ejtésének, mikor a közigazgatás foglyává válik egy szűk érdekcsoportoknak, azaz ilyenkor az egész állami apparátus ezen csoportok érdekeinek a szolgálatába áll, ahelyett, hogy a társadalmat szolgálná. Leggyakoribban oligarchák gazdasági érdekeinek kiszolgálójává válását írja le a szakirodalom. A jogállamiságba vetett hit ilyenkor megroggyan, az állampolgárok elkeserednek, vagy maguk is cinikussá válnak.

Forrás:

Zsolt Péter: A társadalom foglyul ejtése, Civil Szemle 2016/2 29-47

Szerző:

Relációk