diffúz civil szervezetek

Diffúz jelzővel illetjük azokat a szervezeteket, amelyek mögött nem egy konkrét professzió áll, és így a szervezet nem kényszerül arra, hogy valamilyen speciális ismeretet, tudást is kifejlesszen. Meghatározó bennük az értelmiségi széles látókör, a mozgalmi jelleg, a politika befolyásolásának vágya.

Forrás:

Zsolt Péter: A Civil Világ Magyarországon 2014 után http://meltanyossag.hu/content/files/A%20Civil%20Vil%C3%A1g%20Magyarorsz%C3%A1gon%202014%20ut%C3%A1n.pdf

Szerző:

Relációk