funkcionalizmus

Antropológiai és szociológiai irányzat, oksági viszonyokat értelmez és létükkel igazolja annak helyességét. Ez utóbbi miatt szokták konzervatívnak is találni.

Forrás:

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris 2006.

Szerző:

Relációk