migráns

Azok az egyének, akik átmenetileg vagy huzamosabb ideig máshol élnek, mint ahol születtek. Eredeti szociológiai értelmében az országon belüli helyváltoztatást is migrációnak nevezzük, mára a fogalom a köznyelvben inkább az országok közti, sőt eltérő kulturális identitással rendelkezők vándorlása felé mozdult el.

Forrás:

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris 2006.

Szerző:

Relációk