keretezés

A média megteheti, hogy egy eseményt pl. csínyként állít be, de azt is, hogy veszélyes tettként. A valóság keretezése jóformán minden információátadásban megtörténik, ami azonban nem jelenti azt, hogy etikailag ne volna feladata az újságírónak a tárgyszerűség, ne kéne törekednie a befolyásolás mentességre.

Forrás:

Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Wolters Kluwer 2015

Szerző:

Relációk