felfüggesztett semlegesség

A hivatalnoknak a döntés megszületéséig lehetősége, sőt kötelessége is figyelmeztetni a feletteseit és a jogalkotót, ha egy szabályt az emberekre károsnak tart.

Forrás:

Dennis F. Thompson: A közszolgálati etikai lehetősége, In: Gulyás Gy. (szerk.) Közszolgálat és etika, Budapest, Helikon Kiadó, 1997

Szerző:

Relációk