burzsoá

A polgárság egyik pillére. A burzsoá a feudális társadalomban a kézműves városi polgárságot jelenti, a kapitalizmusban a tőkés uralkodó osztályt.

Forrás:

Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika, Budapest, Európa, 1990

Szerző:

Relációk