libertárius paternalizmus

A közigazgatás szervezésnek az a módja, mely elfogadható manipulációként értelmezhető. Az emberek rövid távú gondolkodása, észlelési, döntési stb. hibái kiküszöbölhető, ha a szervező tisztában van az emberi természettel és ez alapján próbálja rábeszélni az embereket például a nagyobb öngondoskodásra, az egészségesebb táplálkozásra, a közösségibb viselkedésre stb. Ugyanakkor olyan típusú befolyásolásról van szó, melyben a választás szabadsága megmarad a számukra. Etikai feltétel, hogy valóban jó irányba történjék a befolyásolás. A választástervezésben rejlő kormányzati lehetőségekre politikusként Cameron figyelt fel, és máig Angliában kutatják és alkalmazzák a leginkább. Kitalálója 2017-ben Nobel-díjat kapott.

Forrás:

Thaler-Sunstein: Nudge, Budapest, Manager Könyvkiadó 2011

Szerző:

Relációk