kulturális antropológia

Az antropológia kultúrákkal foglalkozó tudományos ága. Születését az idegen, főként „primitív” kultúrák szokásai, rokonsági rendszerei, életmódja megismerésének és leírásának vágya inspirálta. A módszereit és nézőpontjait ma már a saját kultúra szimbólumrendszereinek feltárására is használják. Önálló diszciplínává válását megelőzte a társadalomtudományokon belüli helykeresése. A közgazdaságtudomány, a szociológia intézményesülése után ez a kulturális antropológiával is megtörtént (Magyarországon inkább a néprajzot lehetne ezzel párhuzamba állítani.) Az új emberi viselkedést leíró tudományterületek azonban nem fejeződtek be, mert a 80-as években újabb térfoglalási igénnyel lépett fel a szociobiológia, de önálló diszciplínaként tekintünk a politológiára, a szociálpszichológiára, a szegénységgel foglalkozó szociális munkás képzésre is.

Forrás:

http://www.typotex.hu/upload/book/4201/letenyei_bevezeto.pdf

Szerző:

Relációk