stakeholder

Minden olyan személy vagy csoport, mely érdekviszonyban áll a vizsgált személlyel vagy csoporttal. Magyarul érdekgazdát jelent, ám a stakeholder analízisben a lényeg épp az, hogy nem egy érdekviszonyt tárunk fel, hanem számtalant. Egy önkormányzat stakeholderei például a vállalkozók épp úgy, mint a vallási vagy civil szervezetek, s bárki, aki érintve van az önkormányzat valamilyen konkrét vagy általánosabb tevékenységében. Az érdekkapcsolatokat a célok, a feladatok alapján lehet feltérképezni. Olyan lobbicsoportok, melyek maguk is érdekeltek vagy ellenérdekeltek lehetnek valamely cél megvalósításában.

Forrás:

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/stakeholder_elemzes_v04_0.pdf

Szerző:

Relációk