struktúra etikája

Olyan etikai megközelítés mely szerint minden hibáért csak az intézmény a felelős, és az alkalmazott dolga az engedelmesség. Az elmélet kritikája az, hogy ha az engedelmesség. nem volna megtagadható, mert úgy is csak a vezetőnek, a szervezetnek kell a felelősséget vállalni, akkor minden gerinces alkalmazottját elveszítené a hivatal, továbbá azt is feltételezhetnénk, hogy az alkalmazottak nem járulnak hozzá a struktúra és a végső döntések kialakulásához.

Forrás:

Dennis F. Thompson: A közszolgálati etikai lehetősége, In: Gulyás Gy. (szerk.) Közszolgálat és etika, Budapest, Helikon Kiadó, 1997

Szerző:

Relációk