adóparadicsomok

Az adóparadicsomok általános értelemben véve olyan joghatóságok, amelyek jövedelemadók nélkül vagy csupán névleges jövedelemadó beszedése mellett is képesek a közszolgáltatások finanszírozására, és olyan helyként hirdetik magukat, ahova a nem rezidensek a lakóhelyük szerinti ország adóztatása elől menekülhetnek. Az OECD három tipikus jellemzőt azonosított, ami megerősíti, hogy egy ország adóparadicsom: i. a tényleges információcsere hiánya; ii. az átláthatóság hiánya; valamint iii. az érdemi tevékenység végzésére vonatkozó követelmény hiánya. Ezenfelül az adóparadicsomok preferenciális adóelbánást kínálnak a nem rezidenseknek, hogy így vonzzák más országokból a befektetéseket. Vagyis az adóparadicsomok tisztességtelen versenyt folytatnak, és megnehezítik a nem-adóparadicsom országok számára, hogy lakosaiktól méltányos összegű adót szedjenek be.

Forrás:

Brüsszel, 2012.6.27.COM(2012) 351 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítését célzó, többek között harmadik országok viszonylatában hozandó konkrét intézkedésekről

Relációk