közjavak

A közjó megvalósításához az államnak a gazdaság minden szférájára figyelnie kell. a) A magánjavak körére, amelyek korlátosan állnak rendelkezésre, versenyzők, fogyasztásukból mások kizárhatók, s amelyek cseréje a piacon zajlik: ezeket, mint a pizzát elosztják b) A közjavak körére, amelyeket nem el-, hanem megosztanak (mindenki , mint egészből, az egész sérelme nélkül részesül a jószágból) mint például az utcai világítás, egy táj szépsége, környezetvédelem: ezek nem versenyző javak, fogyasztásukból másokat nem lehet kizárni, de tartalmaznak bizonyos magánjószág jellegű vonásokat (amortizáció, energiaigény, adó stb.). c) Végül a „kiemelkedő javak” megvalósulására az erkölcsi „jó” körében: ezek tisztán megosztott javak, végtelenek (bizalom, igazságosság, szolidaritás, kapcsolati javak stb.) körükben piaci működésről nem beszélhetünk, de jelenlétük a piacon, illetve az állami gazdálkodásban kívánatos.

Forrás:

Baritz Sarolta Laura OP: Az állami gazdálkodás etikai vonatkozásai - erényetikai megközelítésben. In Prof.Dr.Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás. Közpénzügyek és államháztartástan II. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

Relációk