költségvetési (fő)felügyelő

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 46/A. § szerint a költségvetési fejezet, a fejezethez tartozó költségvetési szervek, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok gazdálkodásának a költségvetés-politikával való összhangja és a takarékos, szabályszerű működése érdekében a Kormány költségvetési főfelügyelőt és felügyelőt rendelhet ki. A költségvetési (fő)felügyelők tevékenységének szakmai irányítását az államháztartásért felelős miniszter végzi. A munkáltatói jogokat felettük a Magyar Államkincstár elnöke gyakorolja.

Forrás:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 46/A. §

Relációk