magyar állampapírpiac

Az államadósságot az ÁKK különböző szegmenseknek (lakosság, intézményi befektető, külföldi) értékesíti, forint vagy deviza alapon (denomináció). Különböző futamidejű papírok léteznek (duráció). Futamideje alapján megkülönböztetünk kincstárjegyet (1 év vagy annál rövidebb lejáratú) és államkötvényt (1 évnél hosszabb lejáratú). A kincstárjegy kategóriába tartozik a Diszkont Kincstárjegy, a Kamatozó Kincstárjegy és az egy éves futamidejű Kincstári Takarékjegy. Az államkötvény kategóriába tartoznak: Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény és a kétéves futamidejű Kincstári Takarékjegy. Kamatozás szerint létezik fix, illetve változó kamatozású állampapír, valamint diszkont áron kibocsátott értékpapír.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (224. oldal)

Relációk