Államadósság Kezelő Központ

Magyarországon a felhalmozódott államadósságot az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. kezeli. Az ÁKK Zrt. jogállásáról, feladatairól részletesen a Stabilitási törvény rendelkezik. Az ÁKK Zrt. kizárólagos állami tulajdonban levő egyszemélyes részvénytársaságként működik, felette az alapítói jogokat az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja. Az ÁKK küldetése, hogy a költségvetés biztonságos finanszírozását hosszú távon alacsony költségekkel biztosítsa, a finanszírozási kockázatokat reálisan mérlegelje, és magas szakmai színvonalon, kifinomult szakmai módszerekkel az ország pénzügyi stabilitását szolgálja.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (221. oldal)

Relációk