államháztartási ellenőrzési rendszer

Az államháztartási törvény (2011. évi CXCV. tv.) értelmében az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás kialakítása. Az államháztartási kontroll kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére. Az államháztartási kontroll alaphelyzetben három pillérre épül: a) külső ellenőrzésre, b) kormányzati szintű ellenőrzésre és c) az államháztartási belső kontrollrendszerekre.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (255. oldal)

Relációk