jegybanki célok

A magyar jegybank a fogyasztói árak 3%-os átlagos emelkedésében határozta meg az árstabilitással összhangban lévő, 2007-től érvényes középtávú inflációs célt. Az MNB inflációs célja illeszkedik az inflációs célkövetés nemzetközi gyakorlatához, azonban valamivel magasabb, mint az EKB által árstabilitásként definiált inflációs szint. Az eltérés oka a magyar gazdaság felzárkózási folyamata, ami a külkereskedelembe kerülő termékek és a külkereskedelembe nem kerülő termékek és szolgáltatások inflációjának jelentősebb eltérésével jár együtt. A konvergencia folyamat előrehaladtával ugyanakkor indokolt a középtávú inflációs cél csökkentése. Az inflációs cél mérséklését az eurózónához való csatlakozás szándéka is szükségessé teszi. Hosszabb távon az inflációs cél 2% körüli értékre csökkenhet, mely egybecseng az EKB árstabilitási definíciójával.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (201. oldal)

Relációk