kötelező magánnyugdíjpénztár

Magyarországon 1998. január 1-jétől kialakított struktúrában, a vegyes rendszerbe belépett biztosítottak jövedelme utáni nyugdíjbiztosítási járulék megosztásra került. A járulék egy része már nem a felosztó-kirovó elven működő társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe került befizetésre, hanem magán nyugdíjpénztári tagdíjként, a pénztári egyéni számlán került jóváírásra. A konstrukció szerint a magán nyugdíjpénztárakba a járulék mintegy egynegyed része került befizetésre. Így a magán nyugdíjpénztári ellátásoknak is a kb. 25 %-kal alacsonyabb társadalombiztosítási ellátásokat kellett volna kipótolnia. Az 1998. évi tervek szerint a második pillér fokozatosan a biztosítottak egyre növekvő hányadára, majd teljes körére terjedt volna ki. Az átlépőknek azonban minden esetben számolniuk kellett a jövőbeni társadalombiztosítási nyugellátásuk 25 %-os csökkenésével.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (125. oldal)

Relációk