nemzetiségi önkormányzati költségvetés

Az államháztartás önkormányzati alrendszernek integráns részét képezi a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetése, pénz- és vagyongazdálkodása is. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elfogadására, valamint zárszámadására a helyi önkormányzatok költségvetése elfogadásának szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésüket és zárszámadásukat határozattal fogadják el. A nemzetiségi önkormányzatok, továbbá ezek társulásai gazdálkodását az ÁSZ jogosult ellenőrízni.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (160. és 260. oldalak)

Relációk