Beveridge Terv (Anglia)

A brit munkáspárti tárca nélküli miniszter Arthur Greenwood 1941. június 19-én bejelentette a brit alsóházban, hogy a szociális biztosítás és rokon szolgáltatások fennálló rendszereinek átfogó vizsgálatára vizsgálóbizottságot állít fel. A bizottság elnöki tisztére Sir William Beveridge-t kérte fel. Közel másfél évi munka eredményeként küldte meg azután Sir William Beveridge 1942. november 20-án a kész jelentést Sir William Jowitt pénzügyminiszternek. A bizottság egy olyan tervet dolgozott ki, amelynek keresztülvitele esetén a szolgáltatások biztosítják a megélhetést, megszüntetik a nyomort a biztosítottak körében. Az elkészült terv másik fontos célja az volt, hogy a szociális biztosításba minden brit állampolgárt bevonjon a társadalmi ranglétra legfelsőbb fokán állókat éppúgy, mint a legalsóbb fokán rekedteket, vagyis a szociális biztosítást a szó igazi jelentésében vett társadalombiztosítássá szélesítse.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (57-58. oldalak)

Relációk