konfliktuselmélet

Marxban gyökerező társadalomkritikai elméletek gyütő fogalma. A konfliktus elméletek társadalmi osztályokban gondolkodnak és közös bennük, hogy az osztályok közötti érdekkülönbségekre és kizsákmányolásokra érzékenyek. Magát a konfliktust nem tartják rossznak, mert abban látják a fejlődés lehetőségét.

Forrás:

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris 2006.

Szerző:

Relációk