határozat saját forrásról (EU)

Az EU költségvetésének finanszírozása túlnyomórészt (99%-ban) a saját forrásokból történik. Az éves bevételeknek teljes mértékben fedezniük kell az éves kiadásokat. A költségvetési bevételeket a T anács határozza meg az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően. A saját források rendszeréről szóló határozatot a tagállamoknak ratifikálniuk kell. A saját források rendszerét érintő kiigazítások a végrehajtási határozat módosítását érinti, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy a következő év szeptember 1-jéig elhalaszthassák a saját forrásoknak a héa és a bruttó nemzeti jövedelem szerinti kiigazításából eredő rendkívül magas összegek rendelkezésre bocsátását.

Forrás:

Minna Ollikainen: Az Unió Bevételei. In: Az Európai Unió ismertetése - 2017. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.5.1.pdf Letöltve: 2017. május 11.

Relációk