zárszámadás

A központi költségvetési alrendszerben a költségvetési törvény végrehajtása a zárszámadásban, a zárszámadási törvényjavaslatban, illetve annak elfogadásában ölt testet. A zárszámadási törvényjavaslatot az országgyűlés emeli törvényi rangra. A törvényjavaslatot azonban az Állami Számvevőszék – ezt megelőzően – behatóan megvizsgálja. Az Országgyűlés a zárszámadási törvényjavaslattal egyidejűleg megtárgyalja az Állami Számvevőszék törvényjavaslatról készített véleményét is. A zárszámadási törvényjavaslat részeit, az egyes költségvetési beszámolók és elszámolások megbízhatóságát az Állami Számvevőszék a következő területeken ellenőrzi: a) a kormánytól független költségvetési fejezeteknél, b) valamennyi fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címnél, c) valamennyi igazgatási címnél/alcímnél, valamennyi fejezeti kezelésű előirányzatnál, valamennyi nemzetgazdasági elszámolásnál.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (141. oldal)

Relációk