költségvetési gazdálkodás

A központi költségvetési gazdálkodás kritikus pontja a folyamatok tervezése, illetve a tervezés során fellépő bizonytalansági tényezők sokasága. A kormány által elkészített, majd az Országgyűlés számára beterjesztett költségvetési és zárszámadási törvényjavaslatok számvevőszéki ellenőrzése során minősítésre kerülnek a tervezés szempontjai is. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján (de talán örök időktől fogva) a kormányt a kincstári optimizmus, míg az ellenőrt, a Számvevőszéket a józan, kritikus mérlegelés jellemzi. A költségvetési gazdálkodás záró mozzanata a költségvetési beszámoló elkészítése. A költségvetési szervek gazdálkodásukról féléves és éves költségvetési beszámolót készítenek (június 30-ai, illetve december 31-ei fordulónappal).

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (137. és 242. oldalak)

Relációk