svéd jóléti állam modell

A svéd jóléti rendszert a fejlett szociálpolitikai intézményrendszert működtető országok sokáig mintaként tartották számon. Kialakulása az 1929-33-as világváltság utáni időszakra tehető, az ekkor elindított rendszer egészen 1976-ig volt érvényben. Ezt a rendszert igyekeztek a lakosság lehető legnagyobb körére kiterjeszteni, gyakorlatilag a teljes lakosságra. Az ellátásokat rászorultsági vizsgálatok nélkül osztották szét. Az ellátásokat állampolgári jogon vagy alanyi jogon vehette igénybe a lakosság. Arra törekedtek, hogy a jóléti rendszer a szociális kockázatok minél szélesebb körét felölelje. A pénzbeli ellátásokat és a természetbeni juttatásokat vegyesen alkalmazták. A svéd jóléti rendszer fenntartása nemzetközi viszonylatban is meglehetősen költségesnek bizonyult, a kiadások a svéd nemzeti össztermék mintegy 35-40 százalékát tették ki.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (60 - 61. oldalak)

Relációk