pénzügyi korrekciós mechanizmusok(EU)

A pénzügyi korrekciók és visszafizettetések elsődleges célja annak biztosítása, hogy az uniós költségvetésből csakis a jogi keretnek megfelelő kiadásokat finanszírozzák. A megosztott irányítás keretében elsődlegesen a tagállamok felelnek azért, hogy a jogtalanul kifizetett összegeket azonosítsák és visszafizettessék a kedvezményezettekkel. A kontrollrendszerek költséghatékonyságának biztosítása érdekében a fő munkafolyamatok egyike – amelyen a Bizottság szolgálatai a hivatalban lévő biztosi testület megbízatása alatt továbbra is dolgozni fognak – a kontrollok ésszerűsítése és egyszerűsítése, valamint az erőforrások azon kontrollokra való fordítása lesz, amelyeket a legmegfelelőbbnek tartanak a szabályozási kereten belüli jogszerűségi és szabályszerűségi kockázatok kezelésére. A megosztott irányítás tekintetében a fő célkitűzés a tagállami kontrollrendszerek eredményességének javítása.

Forrás:

Európai Bizottság: Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 486 final. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS A SZÁMVEVŐSZÉKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2015 VÉGÉIG MEGVALÓSÍTOTT VÉDELMÉRŐL http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-486-HU-F1-1.PDF Letöltve: 2017. május 11.

Relációk