költségvetési törvény

A költségvetési törvény alapvetően négy szerkezeti egységre tagozódik – a nagyobb egységtől a kisebb egységek felé, mint egy fa: a törzstől, a nagy ágtól a gallyig és azon a levélig haladva. Ezek költségvetési technikai-szerkezeti elemek. A szerkezet tartalommal, konkrét előirányzatokkal, pénzösszegekkel való feltöltése a közpénzügy-politika privilégiuma, amely – az előbbi hasonlatnál maradva – a gyökér funkcióját tölti be. A szerkezeti egységek a következők: a) költségvetési fejezet; b) cím, alcím (fejezeti kezelésű előirányzatok esetén jogcímcsoport és jogcím); c) előirányzat-csoport; d) kiemelt előirányzat.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (132. oldal)

Relációk