magyar egészségügyi infrastruktúra

Az általános megítélés szerint a kórházi ágyak csökkenése az erőforrások hatékonyabb felhasználását jelzik, ugyanakkor az adatok arra is rávilágítanak, hogy a több kórházi ágy a nagyobb esetszám miatt fakadó többletszükségletek kielégítése miatt is indokolt lehet. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy minden statisztikai mutató alakulását csak teljes összetettségében lehet helyesen értékelni és pozitívnak vagy negatívnak tekinteni. A lakosság létszámához képest egyre fogyó, stagnáló gyógyító és ápoló személyzet mellett nemzetközi összehasonlításban igen gyenge – 1 millió lakosra számítva az OECD átlagokhoz képest harmada, negyede a magyar egészségügy korszerű diagnosztikai eszközökkel (CT, MR, mammográfiai készülékekkel stb.) való ellátottsága.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (181. oldal)

Relációk