ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzés után történhet. Ellenjegyzés nélkül a kötelezettségvállalás érvénytelen. Az ellenjegyzés egy előzetes ellenőrzési folyamat, melynek során meg kell vizsgálni, hogy szabad költségvetési előirányzat biztosítja-e a fedezetet, a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. E jogkört jellemzően speciális pénzügyi képesítéssel rendelkező, pénzügyi- gazdasági feladatokat ellátó alkalmazottak (költségvetési szervek esetében a gazdasági vezető, államháztartási minősítésű mérlegképes könyvelő) gyakorolhatják.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (240 - 241. oldalak)

Relációk