közpénzügyi értékelvek

Az egyház társadalmi tanítása interdiszciplináris megközelítést foglal magába, szintézist kér a hit, a metafizika, a teológia és a tudományterületek között. A Caritas in veritate című pápai enciklika rámutat, hogy a gazdasági tevékenység végső célja a közjó, a profit csak eszköz más értékelvű célok megvalósulásához. A piac működésében pedig részt kell vennie a szolidaritásnak, a kölcsönös bizalomnak, a morális, lelkiismereti és társadalmi felelősségnek. Az egyéni vállalkozások is, mint ahogy a gazdasági társaságok, csak a gazdaság keretein belül tudnak kibontakozni, vagyis az állam, a piac és a civil társadalom alkotta szerves közegen belül. Nyilván, mindegyik szereplőnek, így főleg az államnak jelentős a szerepe, amely (főleg) válságban piacszervező, piaci funkciókat tökéletesítő, gazdaságot szabályozó és ellenőrző lehet.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (49 - 50. oldalak)

Relációk