nemzetközi pénzügyi intézmények

1944-ben, a II. világháború befejezésének időszakában állapodtak meg a világ vezető hatalmai a háború utáni újjáépítés módjáról, a nemzetközi kereskedelem újraindításáról. Fő feladatuknak tekintették az árfolyam-stabilitást és a devizakorlátozások megszüntetését. Létrehozták a Nemzetközi Valutaalapot és a Világbankot mint nemzetközi pénzügyi intézményeket. A világgazdaság újjászervezésében az Amerikai Egyesült Államok töltött be vezető szerepet. A nemzetközi szabadkereskedelem rendszere jól kifejezte az Egyesült Államok pénzügyi, politikai és katonai fölényét. A háborút követő három évtizedes békés újjáépítési korszak alkonyához az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának meggyengülése vezetett. Nixon elnök 1971-ben jelentette be az amerikai dollár és dollárkövetelések aranyra való szabad átválthatóságának megszüntetését, ezzel a világ gazdasága mögött álló stabil kulcsvaluta, a dollár mint világpénz értékállósága és értékállandósága megrendült.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (69. oldal)

Relációk