közösségi döntések

A modern közgazdaságtan értelmezésében három terület foglalkozik a közszektorral: a) közösségi döntések elmélete (public choice theory) – ezen irányzat szerint a kormányzati szektor szereplői is piaci szereplőkhöz hasonlóan viselkednek, cselekvéseikben, döntéseikben egyéni haszonmaximalizálásra törekedve saját individuális céljaikat követik. b) közösségi gazdaságtan (public economics) – a politikus döntéshozók, mint a közjót előmozdítani kívánó szereplők feltételezése, mikor, milyen javak esetén szükséges közösségi beavatkozás, s melyek az optimális szervezeti rendszerek? c) közösségi pénzügyek elmélete – beintegrálja az állami beavatkozás és jóléti állam gyakorlatának vizsgálatát a közgazdaságtan rendszerébe

Forrás:

Sivák J. – Vigvári A. (2012): Rendhagyó bevezetés a közpénzügyek tanulmányozásába, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tarttalomszolgáltató Kft.

Relációk