Tudomány – Innováció Program

A tudomány-, technológia- és innovációpolitikát a gazdaságpolitika elválaszthatatlan részének kell tekinteni és kezelni ahhoz, hogy – a fenntartható fejlődés egyik fő hajtóerejét jelentő innováció segítségével – fel tudjunk zárkózni a fejlett országokhoz. A Tudomány – Innováció Program legfontosabb céljai: a) az ország versenyképességének növelése; b) a magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozása, bővítése; c) a fenntartható gazdasági, társadalmi fejlődés biztosítása; d) a lakosság életminőségének javítása. További cél, hogy Magyarország K+F+I-ráfordítása folyamatos növekedéssel az évtized közepére a GDP 1,5%-át érje el, majd az évtized végére megközelítse a GDP 2%-át. Az összesített innovációs mutató alapján mért innovációs teljesítmény pedig érje el az EU-átlagot, és hazánk a következő négyéves kormányzati ciklusban az EU-országok felső harmadába kerüljön.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (307 - 308. oldalak)

Relációk