európai pénzügyi felügyeletek

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét (PFER) mikro- és makroprudenciális hatóságok decentralizált, többrétegű rendszereként hozták létre annak érdekében, hogy következetes és egységes pénzügyi felügyeletet biztosítsanak az Unióban. Az európai szintű mikroprudenciális pillért az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOP A) képezik, amelyek az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának keretében működnek együtt. A makroprudenciális felügyeletet az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) végzi. Az egyes tagállamok illetékes nemzeti felügyeleti hatóságai is a PFER részét képezik.

Forrás:

Doris Kolassa: PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE (PFER) In Az Európai Unió ismertetése - 2017 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_3.2.5.pdf Letöltve: 2017. május 11.

Relációk