költségvetési kiadások

A legnagyobb kiadási tételt jelenleg a költségvetési szervek közhatalmi és közszolgáltatási kiadásai, valamint a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai jelentik (kb. 20–20%). A TB alapok és az önkormányzatoknak juttatott források jelentős tételek (kb. 9 és 10%, azaz összesen 19%). Egyre növekvő arányú tétel az adósságszolgálat, amely az állami hitelek utáni kamatfizetési kötelezettséget jelenti, illetve az esedékes tőketörlesztést. A kamatkiadások a központi költségvetési kiadási oldalára kerülnek, míg a tőketörlesztés gyakorlata általában a törlesztésre felvett újabb hitelt vagy kötvénykibocsátást jelent.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (131. oldal)

Relációk