kohéziós alapok

Az Európai Közösségen (ma az Európai Unió) belül a kezdetektől fogva nagy területi és demográfiai különbségek voltak, és megvolt a veszélye, hogy ezek akadályozzák az európai integrációt és fejlődést. A Római Szerződés (1957) már eleve létrehozott szolidaritási mechanizmusokat, két strukturális alap formájában, ez az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA, Orientációs Részleg). 1975-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) létrehozásával regionális szempontokat is bevezettek. 1994-ben létrejött a Kohéziós Alap is. A kezdeményezések rendelkezésére azonban sokáig csak szerény erőforrások álltak. Az 1986-os Egységes Európai Okmány óta a gazdasági és társadalmi kohézió az Európai Közösség hatáskörébe tartozik. 2008-ban a Lisszaboni Szerződés bevezette az uniós kohézió harmadik dimenzióját, ez a területi kohézió. A kohézió e három szempontját a kohéziós politika és a strukturális alapok révén támogatják.

Forrás:

Jacques Lecarte: GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ. Az Európai Unió ismertetése - 2017. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.1.1.pdf Letöltve: 2017. május 14.

Relációk