végzés

A közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban a hatósági határozatnál kisebb jelentőségű kérdésekben hozott, nem érdemi döntés. Hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki. Szerkezeti felépítésére az határozatra vonatkozó rendelkezések irányadók. A végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Törvény alapján önálló fellebbezésnek van helye az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárást megszüntető, az eljárást felfüggesztő, az eljárási bírságot kiszabó, az igazolási kérelmet elutasító, az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, és a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos, az eljárási költséggel kapcsolatos első fokú végzés ellen. Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 71. és 98. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 86-87. o

Relációk