intézményi társulás

Két vagy több érdekelt önkormányzat képviselő-testületének írásbeli megállapodása közfeladat ellátása érdekében intézmény, közintézet közös alapításáról, működtetéséről, fenntartásáról, fejlesztéséről. A gazdálkodáshoz és intézményekhez kapcsolódó gyakoribb társulások: beruházást szervező társulás, közös beruházás megvalósítása, területrendezési társulás, kommunális feladatok ellátása, vízellátás biztosítása, vízügyi és kommunális társulás, strandfürdő közös fenntartása, építési telkek közös kialakítása, útalap létrehozása, út közös fenntartása, óvoda, általános iskola és napközi otthon, msá szocális intézmény közös működtetése fenntartása, együttes tanterembővítés, ifjúsági üdülőtábor közös fenntartása, orvosi rendelő fenntartása és fejlesztése.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 87-95. §

Relációk