kormánymegbízott

A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője, akit a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. Kormánymegbízottá olyan büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán választható. A kormánymegbízott gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat, biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit, elkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzat javaslatát, gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről. A kormánymegbízott minden év február 28. napjáig a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről összegző beszámolót készít, amelyet megküld a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 10-11/D. § 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 10-12. § Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 41. o.

Relációk