jegyzőkönyv

1. Az eljárási cselekmények dokumentálásának egyik formája. A jegyzőkönyv tartalmazza a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, az eljárási cselekményben érintett személy adatait és, eljárásjogi helyzetét, az alkalmazott hatósági tanú nevét, az érintett személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, a lényeges körülményeket és megállapításokat, a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, valamint az eljárási cselekményben érintett és részt vett személyek és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását. Az eljárási cselekmények dokumentálásnak további formái: egyszerűsített jegyzőkönyv, közös jegyzőkönyv, közös egyszerűsített jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés, iratra történő rávezetés. 2. A jegyzőkönyv (protocol) a nemzetközi szerződések egy fajtája, amely pontosítja, kiegészíti egy korábban elfogadott szerződés rendelkezéseit.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 39. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 39. o Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki László: Nemzetközi jog. Complex Kiadó, 2014.

Relációk