szervi hatály

A szervi hatály azt mutatja meg, hogy a jogszabály melyik állami (önkormányzati) szervekre vonatkozik, azaz ír elő a részükre hatáskört, jogalkotási vagy jogalkalmazási kötelességet, illetve biztosít jogot. A szervi hatály az alanyi hatály egyik különleges esete. Jogszabályban nincs kifejezetten megnevezve, kizárólag a jogtudományban (illetve Alkotmánybírósági határozatok indokolásában, ombudsmani beszámolókban, ügyészi körlevelekben, jogszabályok indokolásában) élő fogalom. Elsősorban az eljárási törvényeknél van jelentősége annak, hogy milyen típusú és szintű szervek eljárása során alkalmazandók a szabályok.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága. Különös tekintettel a közösségi jog és a tagállami jog viszonyára. Jogelméleti Szemle 2001/2

Relációk