államadósság kezelés

Az államadósság kezeléséhez kapcsolódó kiadások (tőketörlesztés, kamatfizetés, a kettő együtt adósságszolgálat) a hitelfelvétel feltételei szerint meghatározottak, és jelentősen befolyásolják a többi közfunkcióra fordítható kiadás mértékét. Napjaink kormányzati pénzügyi politikájának kiemelt célja az adósságállomány és ezzel összefüggésben az adósságszolgálattal kapcsolatos költségvetési kiadások mérséklése, a közpénz felhasználás szabályosságának biztosítása és hatékonyságának növelése. Az elmúlt másfél-két évtizedben hazánk költségvetésére ez súlyos kamatterheket rótt. 2013 tavaszától ismét van remény, hogy a magyar államadósság kezelését még biztonságosabbá és még olcsóbbá tegyük.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (112. és 221. oldalak)

Relációk