Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár 1996. január 1-én alakult meg. 2001-ben a Kincstár fő funkciói szerint (költségvetés végrehajtása, a pénzügyi szolgáltatás kezelése, valamint államadósság kezelés) három szervezetre vált szét: az Államháztartási Hivatalra, a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaságra.Az Államháztartási Hivatal és a Magyar Államkincstár 2003. június 30-tól egyesült, aminek célja a tevékenységek harmonizációja, az átfedések elkerülése és az Európai Unióhoz való csatlakozási követelményeknek való megfelelés volt, a takarékos és hatékony közigazgatás követelményeit szolgálva.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (212. oldal)

Relációk