Wim Kok jelentés

A gazdasági növekedés 2000 óta lelassult, és a munkaerőpiaci folyamatok lendületes javulásának trendje is megtört. Ezért a brüsszeli Európai Tanács 2003 márciusában felkérte az Európai Bizottságot, hogy egy speciá-lis munkacsoportot hozzon létre annak megvizsgálására, vajon mennyire megalapozottak azok az aggályok, amelyek szerint a tagállamok(a régiek, de főleg az újonnan csatlakozók) nem képesek eredményesen megbirkózni az előttük álló kihívásokkal. A Tanács kezdeményezésére felállított foglalkoz-tatási munkacsoport (Employment Taskforce) vezetésével Wim Kok volt holland miniszterelnököt bízták meg, aki neves elméleti és gyakorlati szak-emberekből állította össze csapatát. Jelentésük 2003 novemberére készült el.

Forrás:

Frey Mária: Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 2004. http://econ.core.hu/doc/mt/2004/hun/Frey_I.pdf Letöltve: 2017. május 15.

Relációk