közpénzügyi kontroll

Az államháztartási törvény (2011. évi CXCV. tv.) értelmében a Számvevőszéknek joga van rálátni minden közpénzköltésre, de természetesen nem az ÁSZ az államháztartás ellenőrzésének egyetlen szerve. A közpénzügyek ellenőrzését Magyarországon egy összehangolt, egymásra épülő elemekből álló rendszer biztosítja, melynek három pillére a külső ellenőrzés, a kormányzati ellenőrzés, illetve az egyes intézmények belső kontrollrendszere. Kétségtelen, hogy a külső ellenőrzést végző Állami Számvevőszék az egyetlen alkotmányos rangra emelt és a kormányzattól teljesen független ellenőrző intézmény, így az ÁSZ a közpénzügyi ellenőrzési rendszer csúcsán helyezkedik el. A magyar adófizetők pénze és a nemzet vagyona felett őrködő számvevők munkája ebből adódóan stratégiai és nemzetgazdasági jelentőséggel bír.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (20. oldal)

Relációk