azonosítás

Az elektronikus ügyintézés többnyire megköveteli a felhasználók (ügyfelek és ügyintézők) azonosítását, mert az ügyintézéshez jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. A felhasználónak valamilyen mértékben és hitelességgel azonosítania kell magát. Személy azonosítás az arra vonatkozó információ megszerzésének a folyamata, hogy kinek állítja magát a kérelmező. Hagyományos ügyintézés esetén a vizuális azonosítás és hitelesítés feltételei biztosítottak. Személyes megjelenés esetén a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványok igazolják a személyazonosságot. Elektronikus ügyintézésnél az azonosítás eredményeként a feladat ellátásához szükséges biztonsággal bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az azonosítás alanya megegyezik az azonosítást kérő által állított személlyel, és ennek eredményeként biztosítható legyen egy kellő biztonságú, a személy azonosítására egyértelműen alkalmas információ közlése, illetve megerősítése.

Tudományterület:

Forrás:

2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról (Hatálytalan: 2012. IV. 1-től)

Szerző:

Relációk