adatbázis

Az adatbázis összetett logikai szerkezettel rendelkező adatok szervezett összessége, melyre jellemző az adatok központilag szervezett és osztott felhasználása és az adatfüggetlenség magas szintjének biztosítása. Az adatbázisok célja az adatok megbízható, hosszú távon tartós tárolása és viszonylag gyors, egyszerű visszakereshetőségének biztosítása. Az adatbázisok szerkezetük, felépítésük és működési sajátosságuk alapján különböző típusokba sorolhatók. A relációs adatbázis a legelterjedtebb, ahol az adatokat táblázatokban ábrázolják, és a sorok az adatrekordok (egyedek) és az oszlopok az adatmezők (tulajdonságok). Az adatok egyértelmű azonosítását és összekapcsolhatóságát kulcsok biztosítják. A hagyományos (elsősorban szövegeket, számokat, dátumokat, hivatkozásokat) tartalmazó adatbázisok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a szöveges (például jogtárak, dokumentumtárak, tudástárak, weblapok) és térképi adatbázisok. A nyilvántartások az adatbázisokra épülnek.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth K.: Informatika és közigazgatás tananyagsorozat 5. modul: Az adatbázis-kezelés alapjai, BKÁE, Budapest, 2003, pp. 14.

Szerző:

Relációk