közigazgatási informatika

Az informatika a számítógépes információrendszerek tudománya, amely elméletet, szemléletet és módszertant ad e rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, szervezéséhez és üzemeltetéséhez a hatékonyabb működés érdekében. Magába foglalja az információ feldolgozásának, tárolásának és továbbításának műszaki, szervezeti és személyi kérdéseit is. A közigazgatás alapvető folyamatai (a front office és back office tevékenység, a közigazgatási szervek és rendszereik közötti együttműködés) informatikai támogatását biztosítja a közigazgatási informatika. Egy 2006-os kormányrendelet szerint a közigazgatási informatika a szolgáltató állam megvalósításának eszköze, mely az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálását, a közigazgatási szervek működését, feladatellátását és korszerűsítését támogató információs és szolgáltató rendszerekhez szükséges információtechnológiai és infokommunikációs szervezeti, erőforrás- és eszközrendszer összessége.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth K. – Kőnig B. – Orbán A. – Törley G.: A közigazgatási informatika alapjai, szerk.: Orbán A. Budapest, FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, pp.8-9. 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről 1. melléklet

Szerző:

Relációk