biztonsági szint

Biztonsági szint: a szervezet felkészültsége az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott biztonsági feladatok kezelésére. A szervezetek biztonsági szintje a rendszerek biztonsági osztályozásához hasonlóan öt fokozatú skálán értelmezett. Biztonsági szintek: 1., ha a szervezet nem üzemeltet és nem fejleszt elektronikus információs rendszert, és erre más szervezetet vagy szolgáltatót sem vesz igénybe. 2., ha olyan elektronikus információs rendszert használ, amely személyes adatokat kezel, és kijelölt szolgáltatót vesz igénybe. 3., ha szakfeladatait támogató elektronikus információs rendszert használ, de nem üzemelteti azt. 4., ha elektronikus információs rendszert üzemeltet vagy fejleszt. 5., ha európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemek üzemeltetője, fejlesztője, illetve az információbiztonsági ellenőrzések, tesztelések végrehajtására jogosult. Biztonsági szintbe sorolás részletes szabályozása a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. mellékletében.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

Szerző:

Relációk